monster

Tanjirača je dizajnirana za obradu zemljišta pod industrijskim biljkama i za zagrtanje biljnih ostataka.U jednom prolazu tanjirača seče I zagrta biljne ostatke I stvara izjednačenu površinu pomoću zadnjih rotora.

Svaki disk je namontirana na posebnu osovinu i glavčinu što omogućuje podešavanje ugao nagiba diska. 

 
Tehničke karakteristike 24 lista 28 lista 32 lista 40 lista
Radna širina 2,6m 3m 3,4m 4,2
Transportna širina 2,7m 3,1m 3,5m 2,6m
Dužina transportnog položaja 7,2m 7,2m 7,2m 7,2m
Visina transportnog položaja 1,7m 1,7m 1,7m 1,7m
Broj diskova 24 28 32 40
Prečnik diskova 560mm 560mm 560mm 560mm
Broj redova 4 4 4 4
Broj diskova u jednom redu 6kom 7kom 8kom 10kom
Razmak između radnih organa 10cm 10cm 10cm 10cm
Razmak između radnih organa u jednom redu 40cm 40cm 40cm 40cm
Ugao nagiba diskova 0-30 0-30  0-30  0-30 
Brzina rada 12km/čas  12km/čas  12km/čas  12km/čas 
Dozvoljen nagib zemljišta 80  80  80  80 
Potrebna snaga 90KS  110-120KS  140-160KS  180-200KS 
Radna dubina 12-20cm  15-20cm  15-20cm  15-20cm 
Težina 2400Kg  2650Kg  2750 kg  4500 kg 
Specifično opterećenje na jedan disk 100Kg  94,5Kg  86 kg  112,5 kg 

Kontakt

Industrijska ulica 10.
Srbija, Ada, 24430
+381 24-853-232
agromerkur@eunet.rs
info@agromerkur.com

 

Kiralj Eržebet -Žoka
063/8174 - 752
Prodaja

Kiralj Žolt
063/8382-355
Šef proizvodnje

Hanak Jožef
063/866-7373
Šef proizvodnje

Politika kvaliteta s

IMF93D 1 1s