03Setvospremač je po svojoj konstrukciji, širokoj primeni u obradi zemljišta i do sada dobijenim rezultatima jedno od najboljih savremenih oruđa u poljoprivredi. Setvospremači predstavljaju ekonomično i kvalitetno oruđe, prvenstveno namenjeno za predsetvenu pripremu zemljišta – jednu od najvažnijih operacija u tehnološkom procesu proizvodnje ratarskih kultura. Radni organ sačinjava elastična "S" opruga sa različitim noževima, koji, prilikom vibracije, sitni otkinuti oranični sloj. Ovom usitnjavanju potpomaže i nosač sa rotorima, i prednji ravnjač, koji ujedno služi i za poravnanje usitnjenog oraničnog sloja.Plastifikacijom kompletne mašine produžen je vek trajanja kao i povećana otpornost na koroziju.

 

 
Tehničke karakteristike 3.6  4.2  4.6  5.0  5.60 
Potrebna vučna snaga KS 90-100 100-110  110-120 120-130  130-140 
Radni učinak ha/h 4 5 6.2  7.5 
Broj elastičnih motičica 36 42  46  50  56 
Težina kg 710 820 900 1000 1150

 

Tehničke karakteristike 6.0 7.0 8.0 8.60 9.60 12.50
Potrebna vučna snaga KS 160-170 170-180 190-200 200-230 230-250 270-290
Radni učinak ha/h 9.5 11 12.5 14 15 18.5
Broj elastičnih motičica 60 70 80 86 96 125
Težina kg 1300 1650 1870 2000 2500 4000
Radna dubina (cm) 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10

 

 

Kontakt

Industrijska ulica 10.
Srbija, Ada, 24430
+381 24-853-232
agromerkur@eunet.rs
info@agromerkur.com

 

Kiralj Eržebet -Žoka
063/8174 - 752
Prodaja

Kiralj Žolt
063/8382-355
Šef proizvodnje

Hanak Jožef
063/866-7373
Šef proizvodnje

Politika kvaliteta s

IMF93D 1 1s