veteselokeszito 1

Setvospremač je po svojoj konstrukciji, širokoj primeni u obradi zemljišta i do sada dobijenim rezultatima jedno od najboljih savremenih oruđa u poljoprivredi. Setvospremači predstavljaju ekonomično i kvalitetno oruđe, prvenstveno namenjeno za predsetvenu pripremu zemljišta – jednu od najvažnijih operacija u tehnološkom procesu proizvodnje ratarskih kultura. Radni organ sačinjava elastična "S" opruga sa različitim noževima, koji, prilikom vibracije, sitni otkinuti oranični sloj. Ovom usitnjavanju potpomaže i nosač sa rotorima, i prednji ravnjač, koji ujedno služi i za poravnanje usitnjenog oraničnog sloja.Plastifikacijom kompletne mašine produžen je vek trajanja kao i povećana otpornost na koroziju.

  SS–1,80m SS -2,10 m  SS – 2,50m  SS–2,90m  SS –3,20 m 
Širina (mm)  1880 2190 2620  3010  3310 
Visina (mm) 1221  1221  1221  1221  1221 
Dužina (mm) 2320  2320  2320  2320  2320 
Rad.zahvat (m) 1,8  2,1  2,5  2,9  3,2 
Broj „S” opruga (kom) 18  21  25  29  32 
Razmak kod „S” (cm) 10  10  10  10  10 
Radna brzina (km/h) 8-12 8-12  8-12  8-12  8-12 
Radna dubina (cm) do 15 do 15 do 15 do 15 do 15
Masa (kg) 280  300  330  445  470 
Potrebna snaga (ks) 30-35  40  50-60  70  80 
Radni učinak (ha/h) 1,6  1,9  2,3  2,8  3,2 

Kontakt

Industrijska ulica 10.
Srbija, Ada, 24430
+381 24-853-232
agromerkur@eunet.rs
info@agromerkur.com

 

Kiralj Eržebet -Žoka
063/8174 - 752
Prodaja

Kiralj Žolt
063/8382-355
Šef proizvodnje

Hanak Jožef
063/866-7373
Šef proizvodnje

Politika kvaliteta s

IMF93D 1 1s