Tehničke karakteristike
Širina: 3,00m
Potrebna vučna snaga: 75-115LE
Masa: 1.535kg

Kontakt

Industrijska ulica 10.
Srbija, Ada, 24430
+381 24-853-232
agromerkur@eunet.rs
info@agromerkur.com

 

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta s